Giới thiệu
Đội ngũ (18)
Khám cấp giấy khám sức khỏe

Bác sĩ Khám cấp giấy khám sức khỏe

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Nội tổng hợp

200.000

Chọn và đặt lịch khám
Khám sức khỏe lái xe

Bác sĩ Khám sức khỏe lái xe

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Nội tổng hợp

300.000

Chọn và đặt lịch khám
Nguyễn Hồng Yến

Bác sĩ Nguyễn Hồng Yến

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Tâm thần

200.000
Lê Thị Nhã

Bác sĩ CKI Lê Thị Nhã

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Tâm thần

200.000

Chọn và đặt lịch khám
Lê Thị Ánh Hồng

Bác sĩ CKI Lê Thị Ánh Hồng

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Nhi

200.000

Chọn và đặt lịch khám
Phạm Thị Thanh Mai

Bác sĩ CKII Phạm Thị Thanh Mai

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Nhi

200.000

Chọn và đặt lịch khám
Nguyễn Minh Giao

Bác sĩ Nguyễn Minh Giao

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Tim Mạch

200.000

Chọn và đặt lịch khám
Đỗ Thị Minh Thìn

TS.BS Đỗ Thị Minh Thìn

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Nội tổng hợp

200.000

Chọn và đặt lịch khám
Đặng Đức Cường

Bác sĩ CKII Đặng Đức Cường

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Nội tổng hợp

200.000

Chọn và đặt lịch khám
Đào Trường Sơn

Bác sĩ CKII Đào Trường Sơn

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Mắt

150.000

Chọn và đặt lịch khám
Vũ Thị Tuệ Khanh

TS.BS Vũ Thị Tuệ Khanh

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Mắt

150.000

Chọn và đặt lịch khám
Lưu Bích Lan

Bác sĩ CKI Lưu Bích Lan

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Nhi

300.000

Chọn và đặt lịch khám
Phạm Thị Tuyết Nga

TS.BS Phạm Thị Tuyết Nga

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Tim Mạch

300.000

Chọn và đặt lịch khám
Nguyễn Sinh Đức

Bác sĩ CKII Nguyễn Sinh Đức

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Tai - Mũi - Họng

300.000

Chọn và đặt lịch khám
Nguyễn Thị Lanh

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Lanh

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Nhi

300.000
Nguyễn Hùng Sơn

THS.BS Nguyễn Hùng Sơn

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Sản phụ khoa

400.000

Chọn và đặt lịch khám
Phạm Gia Khải

GS.TS.BS Phạm Gia Khải

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Tim Mạch

400.000

Chọn và đặt lịch khám
Nguyễn Hữu Nghĩa

TS.BS Nguyễn Hữu Nghĩa

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Thanh Chân

Nội tổng hợp

200.000

Chọn và đặt lịch khám
Gói khám (0)
Đặt lịch khám nhanh
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 6 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Thứ 2 - Chủ nhật: Sáng (07:30 - 12:00) - Chiều (13:30 - 17:00)

3651

Lượt xem
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội