Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (3)
 • Nguyễn Thanh Liêm

  Nguyễn Thanh Liêm

  GS.TS

  Nhi - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vietclinic
  Trần Thanh Tú

  Trần Thanh Tú

  PGS.TS

  Nhi - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vietclinic
  Nguyễn Thị Tân Sinh

  Nguyễn Thị Tân Sinh

  Bác sĩ CKII

  Sản khoa - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vietclinic
Dịch vụ (0)
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày