Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (3)
 • Đỗ Khắc Nghiệp

  Đỗ Khắc Nghiệp

  Bác sĩ CKII

  Hiếm muộn - Vô sinh - Phòng Xét nghiệm Vũ Đức
  Đỗ Tiến Dũng

  Đỗ Tiến Dũng

  TS.BS

  Hiếm muộn - Vô sinh - Phòng Xét nghiệm Vũ Đức
  Lê Trung Thọ

  Lê Trung Thọ

  PGS.TS

  Hiếm muộn - Vô sinh - Phòng Xét nghiệm Vũ Đức
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày