Đặt lịch khám nhanh

Trung tâm Xét nghiệm D Plus
Tầng 1, Khu phố Grandview C, 169 Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh