Cắt đốt tuyến tiền liệt qua ngả niệu đạo

Tóm tắt Cắt đốt tuyến tiền liệt qua ngả niệu đạo

Tác giả:

  • Quang Thuận
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội