Hội chứng Asperger

Hình ảnh Hội chứng Asperger

Tóm tắt Hội chứng Asperger

Các tên gọi khác của bệnh này:

Hội chứng Asperger thường được coi là đoạn cuối trong phổ tự kỷ “chức năng cao”. Trẻ em và người lớn bị ảnh hưởng thường gặp khó khăn với các tương tác xã hội và biểu hiện mối quan tâm với phạm vi giới hạn và / hoặc có các hành vi lặp đi lặp lại

Triệu chứng

Các tương tác xã hội hạn chế hoặc không phù hợp; Lời nói như “người máy” hoặc lặp đi lặp lại

Chẩn đoán

Bác sĩ có thể đánh giá trẻ trong các lĩnh vực then chốt như:

  • Phát triển ngôn ngữ
  • Giao tiếp xã hội
  • Biểu cảm nét mặt khi nói chuyện
  • Quan tâm đến sự tương tác với những người khác
  • Thái độ đối với sự thay đổi
  • Sự phối hợp và kỹ năng vận động

Điều trị

Đào tạo các kỹ năng xã hội. Với các buổi nói chuyện trực tiếp hay theo nhóm, chuyên gia trị liệu dạy trẻ cách tương tác với người khác và thể hiện bản thân theo những cách thích hợp. Kỹ năng xã hội thường học tốt nhất bằng cách xây dựng mô hình cho mỗi hành vi điển hình.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày