Ung thư di căn xương

Hình ảnh Ung thư di căn xương

Tóm tắt Ung thư di căn xương

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Ung thư di căn xương

Ung thư di căn xương xảy ra khi các tế bào ung thư lan truyền từ vị trí chúng xuất hiện đầu tiên đến xương. Mặt khác, ung thư xương nguyên phát là bệnh ung thư hiếm gặp, nơi khối u đầu tiên thực sự bắt đầu trong xương. Do đó, ung thư xương và ung thư di căn xương không giống nhau.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày