Viêm da tiết bã

Hình ảnh Viêm da tiết bã

Tóm tắt Viêm da tiết bã

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Viêm da tiết bã

Viêm da tiết bã là một bệnh ở da làm cho da khô và bong ra. Viêm da tiết bã làm da đỏ và tróc vảy. Bệnh thường ảnh hưởng đến vùng da hay tiết dầu, hay gặp nhất là khuôn mặt, ngực và lưng. Tuy nhiên bệnh cũng có thể xuất hiện ở những khu vực da dày và khô

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày