Viêm khớp ở trẻ em

Hình ảnh Viêm khớp ở trẻ em

Tóm tắt Viêm khớp ở trẻ em

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Viêm khớp ở trẻ em
  • viêm khớp vô căn
  • bệnh Still

Viêm khớp ở trẻ em (JRA) hay còn được gọi là “viêm khớp vô căn” hoặc “bệnh Still”. Viêm khớp ở trẻ em khác so với viêm khớp dạng thấp ở người lớn. Nó là một căn bệnh mãn tính kéo dài nhiều tháng hay nhiều năm, nhưng khoảng 75% trẻ sẽ khỏi bệnh.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày