Viêm túi mật cấp tính

Tóm tắt Viêm túi mật cấp tính

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Viêm túi mật cấp tính

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội