Xơ gan cổ trướng

Hình ảnh Xơ gan cổ trướng

Tóm tắt Xơ gan cổ trướng

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Xơ gan cổ trướng
  • xơ gan

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày