Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Nơi công tác
  • Phòng khám Tai mũi họng - PGS.TS.BS. Cao Minh Thành
Kinh Nghiệm
Từ 2013 đến nay: Trưởng Khoa TMH, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội
Từ 2010 - 2011: Học bác sĩ chuyên khoa 2 chuyển đổi
8/2016: Giảng viên cao cấp
2011 - 2016: Giảng viên chính bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà Nội
Từ 9/2009 đến nay: Quyền Trưởng khoa Tai Mũi Họng-Mắt- Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Từ 12/2005 đến 3/2009: Nghiên cứu sinh khoá 24 chuyên ngành Tai Mũi Họng - Trường Đại học Y Hà Nội; Bác sĩ phẫu thuật Khoa Tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
Từ 2003 - 2005: Giảng viên Bộ môn Tai Mũi Họng, Trường Đại học Y Hà Nội; Bác sĩ phẫu thuật viên Khoa Tai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
Giải thưởng và ghi nhận
Giải thưởng KOVA về ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong thực tiễn cuộc sống năm 2012
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội