Giới thiệu
Chức vụ
Phó trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhi Trung ương.
Nơi công tác
  • Bệnh viện Nhi Trung ương
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức