Giới thiệu
Chức vụ
Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế DND
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND – International Eye Hospital
Kinh Nghiệm
Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế DND (2017 – nay)
Trưởng Khoa Phẫu thuật Bệnh viện Mắt Quốc tế DND (2013 – nay)
Phó trưởng Khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Quốc Tế DND (2011- 2013)
Phó trưởng Khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội (2006 - 2010)
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức