Giới thiệu
Chức vụ
Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế DND
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND – International Eye Hospital
Kinh Nghiệm
Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế DND (2017 – nay)
Trưởng Khoa Phẫu thuật Bệnh viện Mắt Quốc tế DND (2013 – nay)
Phó trưởng Khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Quốc Tế DND (2011- 2013)
Phó trưởng Khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội (2006 - 2010)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội