Giới thiệu
Chức vụ
Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh Sản - Phụ trách PCN khoa Phụ Sản
Nơi công tác
  • Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Kinh Nghiệm
2011 - Đến nay: Công tác tại khoa Phụ sản và Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản từ nằm 2017
2000 đến 2010: BSĐT - Khoa Ngoại Tổng Quát - Bệnh viện TƯQĐ 108
Giải thưởng và ghi nhận
Chiến sỹ thi đua cấp Bệnh viện.
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội