Giới thiệu
Chức vụ
Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh Sản - Phụ trách PCN khoa Phụ Sản
Nơi công tác
  • Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Kinh Nghiệm
2011 - Đến nay: Công tác tại khoa Phụ sản và Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản từ nằm 2017
2000 đến 2010: BSĐT - Khoa Ngoại Tổng Quát - Bệnh viện TƯQĐ 108
Giải thưởng và ghi nhận
Chiến sỹ thi đua cấp Bệnh viện.
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức