Giới thiệu
Chức vụ
Phụ trách khoa Nội tim mạch tại Bệnh Viện Đông Đô
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Đông Đô
Kinh Nghiệm
Phụ trách khoa Nội tim mạch tại Bệnh Viện Đông Đô
Bác sĩ tim mạch tại Bệnh Viện Đông Đô
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đông Đô
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội