Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Hoá Chất và Chăm sóc giảm nhẹ Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Hội ung thư lâm sàng Hoa Kỳ - American Society of Clinical Oncology (ASCO)
Thành viên Hội ung thư Việt Nam
Thành viên củaTrung tâm Ung Bướu tích hợp -The Integrated Cancer Center (IOC)
Thành viên của Hội nội khoa Ung thư Châu Âu -European Society for Medical Oncology (ESMO)
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội