Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Thẩm mỹ viện MH Beauty
Nơi công tác
  • Thẩm mỹ viện MH Beauty
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức