Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nơi công tác
  • Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Kinh Nghiệm
Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Kho học Y Dược lâm sàng 108
Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Chủ tịch Hội đồng khoa học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội