Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bác sĩ tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (1987 - nay)
Kinh Nghiệm
Giảng dạy, đào tạo nhiều thế hệ các y bác sĩ nội trú và các bệnh viện vệ tinh về học tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai
30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vục Ung bướu
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội viên Hội Ung thư Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội