Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Ngô Ngọc Liễn
Nơi công tác
  • Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Ngô Ngọc Liễn
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Ông là chủ nhiệm nhiều đề tài cấp bộ và cấp nhà nước
Thực hiện đề tài cấp Bộ:
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Nguyên Chủ tịch Hội Tai mũi họng Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội