Giới thiệu
Chức vụ
GIÁM ĐỐC bệnh viện Mắt quốc tế DND
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND – International Eye Hospital
Kinh Nghiệm
Năm 2010-nay : Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Quốc Tế DND
Năm 2006-2010 : Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Sài Gòn – Hà Nội.
Từ năm 1999, là phẫu thuật viên Phaco , đã phẫu thuật gần 55.000 mắt đục thủy tinh thể, phẫu thuật khúc xạ gần 45.000 mắt bằng ReLex SMILE, Femto-Lasik, SmartSurfACE, Lasik…
Giải thưởng và ghi nhận
Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ về phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik
Chứng nhận tham dự khóa học phẫu thuật khúc xạ. Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK
Chứng nhận của bộ Y Tế Giải phẫu thủy tinh thể.
Chứng nhận của bộ Y Tế – Thái Lan khóa học Phaco.
Chứng nhận của bộ Y Tế – Thái Lan hoàn thành khóa đào tạo nhũ tương hóa Phaco.
Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ của LADARVISION™ EXCIMER LASER WORKSTATION/
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội