Giới thiệu
Chức vụ
GIÁM ĐỐC bệnh viện Mắt quốc tế DND
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND – International Eye Hospital
Kinh Nghiệm
Năm 2010-nay : Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Quốc Tế DND
Năm 2006-2010 : Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa mắt Sài Gòn – Hà Nội.
Từ năm 1999, là phẫu thuật viên Phaco , đã phẫu thuật gần 55.000 mắt đục thủy tinh thể, phẫu thuật khúc xạ gần 45.000 mắt bằng ReLex SMILE, Femto-Lasik, SmartSurfACE, Lasik…
Giải thưởng và ghi nhận
Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ về phẫu thuật RELEX SMILE, RELEX FLEX, Femto-Lasik
Chứng nhận tham dự khóa học phẫu thuật khúc xạ. Chứng chỉ phẫu thuật Lasik trên máy NIDEK
Chứng nhận của bộ Y Tế Giải phẫu thủy tinh thể.
Chứng nhận của bộ Y Tế – Thái Lan khóa học Phaco.
Chứng nhận của bộ Y Tế – Thái Lan hoàn thành khóa đào tạo nhũ tương hóa Phaco.
Chứng nhận hoàn thành khóa học về công nghệ của LADARVISION™ EXCIMER LASER WORKSTATION/
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức