Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Trung tâm chẩn đoán hình ảnh – Y học hạt hhân Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
Kinh Nghiệm
Nguyên Chủ nhiệm khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội