Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Trung tâm chẩn đoán hình ảnh – Y học hạt hhân Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
Kinh Nghiệm
Nguyên Chủ nhiệm khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức