Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng Khám Tai Mũi Họng Tấn Quang
Nơi công tác
  • Phòng Khám Tai Mũi Họng Tấn Quang
Kinh Nghiệm
30 năm kinh nghiệm chuyên ngành Tai Mũi Họng
2005: Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội
2000: Bác sỹ chuyên khoa I Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội
1986: Bác sỹ đa khoa Đại học Y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Tai Mũi Họng Hà Nội- Hội Tai Mũi Họng Việt Nam