Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng Khám Tai Mũi Họng Tấn Quang
Nơi công tác
  • Phòng Khám Tai Mũi Họng Tấn Quang
Kinh Nghiệm
30 năm kinh nghiệm chuyên ngành Tai Mũi Họng
2005: Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội
2000: Bác sỹ chuyên khoa I Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội
1986: Bác sỹ đa khoa Đại học Y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Tai Mũi Họng Hà Nội- Hội Tai Mũi Họng Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội