Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Phòng khám đa khoa Vietlife
Kinh Nghiệm
Phòng khám Bộ Công an (1980 - 2012)
Giải thưởng và ghi nhận
Thầy thuốc ưu tú
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội