Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh viện Bộ Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
Kinh Nghiệm
Hơn 40 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh tiêu hóa
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội