Giới thiệu
Chức vụ
Phó khoa Tiêu hóa, BV Nhi Trung Ương. Bác sĩ chính tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI PGS.TS NGUYỄN THỊ YẾN
Nơi công tác
  • PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI PGS.TS NGUYỄN THỊ YẾN
Kinh Nghiệm
Hơn chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhi khoa
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức