Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng Khám Nhi Bác Sĩ Nguyễn Trung Hà. Trưởng khoa Nhi và Sơ Sinh, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
Nơi công tác
  • Phòng Khám Nhi Bác Sĩ Nguyễn Trung Hà
Kinh Nghiệm
Từ năm 1999: Trưởng khoa Nhi và Sơ Sinh, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
1989-1999: Bác sĩ Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, Việt Nam
1981-1986: Trưởng khoa Nội chung, Bệnh viện quân đội, thuộc Quân khu II, Hà Tuyên, Việt Nam
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Truyền nhiễm Việt nam
Hội Nhi khoa Việt nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội