Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Phòng khám Nhi Khoa Thành Tâm- PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Bàng
Kinh Nghiệm
Ông từng sang Pháp học tập, thực tập và công tác trong gần 10 năm
39 năm gắn bó với nghề
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội