Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Răng Hàm Mặt - BS.CKII. Nguyễn Văn Dỹ. Phó Giám đốc Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương
Nơi công tác
  • Phòng khám Răng Hàm Mặt - BS.CKII. Nguyễn Văn Dỹ
Kinh Nghiệm
Phòng khám Răng Hàm Mặt - Bác sĩ Nguyễn Văn Dỹ
Bác sĩ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội