Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • bênh viên viện đức
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
U tế bào khổng lồ đầu dưới xương trụ: báo cáo trường hợp và nhìn lại y văn.
Đánh giá kết quả thay khớp gối toàn phần tại bệnh viện Việt Đức
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội