Giới thiệu
Chức vụ
Bác sỹ Gây mê hồi sức tại khoa Ngoại Bệnh viện Đa Khoa An Việt
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN VIỆT
Kinh Nghiệm
Hơn 30 năm hồi sức cấp cứu
Giải thưởng và ghi nhận
Bác sỹ cao cấp khóa đầu tiên của Bộ Y tế năm 2005
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức