Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Cố vấn chuyên môn, Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt
Kinh Nghiệm
Viện y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên hội ung thư Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội