Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT - NGUYỄN VINH QUANG. Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Mắt Hà Nội)
Nơi công tác
  • PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT - NGUYỄN VINH QUANG
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội