Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT - NGUYỄN VINH QUANG. Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Mắt Hà Nội)
Nơi công tác
  • PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT - NGUYỄN VINH QUANG
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức