Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ Chịu trách nhiệm tại Phòng khám Tai Mũi Họng Bác sĩ Phạm Thị Bích Đào
Nơi công tác
  • Phòng khám Tai mũi họng PGS. TS Phạm Thị Bích Đào
Kinh Nghiệm
Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (1999 - 2011)
Giảng viên cao cấp bộ môn Tai Mũi Họng, Đại học Y Hà Nội (1999 - nay)
Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (2011 - nay)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Ban thư kí về xây dựng phạm vi hành nghề bác sĩ đa khoa, Bộ Y tế
Thư kí hội đồng thuốc, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Thư kí hội đồng khoa học kĩ thuật, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội