Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ CKI da liễu, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
Nơi công tác
  • Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
Kinh Nghiệm
18 năm điều trị chuyên khoa đa khoa - 11 năm kinh nghiệm trong việc điều trị chuyên khoa da liễ
Từ 2000 đến nay: Bác sĩ da liễu, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
1976-2000: Bác sĩ da liễu, Khoa da liễu, Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
1997-2009: Bác sĩ da liễu, Khoa Da liễu, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Hà Nội, Việt Nam
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội