Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Tai mũi họng- Tiền đình BS DŨNG. Trưởng khoa Thính- Thanh học.Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương
Nơi công tác
  • Phòng khám Tai mũi họng- Tiền đình BS DŨNG
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Tai Mũi Họng Việt Nam.
Hội Tai Mũi Họng Hà Nội.
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội