Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương
Nơi công tác
  • Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức