Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ tại Trung tâm Siêu âm - Phòng khám 125 Thái Thịnh
Nơi công tác
  • PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 125 THÁI THỊNH
Kinh Nghiệm
14 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh
2013 - nay: Trung tâm Siêu âm - Phòng khám 125 Thái Thịnh
2009 - 2012: Bệnh viện Đa khoa Hà Nam
2004 - 2009: Phòng khám Việt Sing
2001 - 2002:Phòng khám Radom
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức