Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng Khám Tai Mũi Họng Võ Thanh Quang
Nơi công tác
  • Phòng Khám Tai Mũi Họng Võ Thanh Quang
Kinh Nghiệm
Nguyên là Giám đốc tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
Nguyên là Trưởng khoa Mũi xoang tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội