Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh Viện Da liễu Trung ương
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Da liễu Trung ương.
Kinh Nghiệm
Trưởng khoa Khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc - Bệnh viện Da liễu Trung ương (2016 - nay)
Phó trưởng khoa phụ trách Khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc - Bệnh viện Da liễu Trung ương (4/2016 - 6/2016)
Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình và Phục hồi chức năng - Bệnh viện Da liễu Trung ương (7/2015 - 4/2016)
Phó trường khoa Laser phẫu thuật (D1) - Bệnh viện Da liễu Trung ương (5/2013 - 7/2015)
Giáo vụ bộ môn Da liễu - Đại học Y Hà Nội (6/2012 - 4/2013)
Bác sĩ Da liễu tại khoa Laser - phẫu thuật bệnh viện Da liễu Trung ương (từ 1/2013)
Giảng viện bộ môn da liễu - Trường Đại học Y Hà Nội (từ 1/2013)
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức