Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (13)
 • Hà Hữu Tùng

  Hà Hữu Tùng

  PGS.TS

  Ung bướu - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
  Lý Công Hinh

  Lý Công Hinh

  Bác sĩ CKI

  Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
  Nguyễn Thị Liễu

  Nguyễn Thị Liễu

  THS.BS

  Y học cổ truyền - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
  Đặng Thị Hồng

  Đặng Thị Hồng

  Bác sĩ CKI

  Truyền nhiễm - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
 • Nguyễn Thị Hồng Hạc

  Nguyễn Thị Hồng Hạc

  Bác sĩ CKII

  Nhi - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
   Vũ Tuấn Anh

  Vũ Tuấn Anh

  Bác sĩ CKI

  Khám bệnh - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
  Hoàng Thị Hương

  Hoàng Thị Hương

  Bác sĩ CKII

  Nội tổng hợp - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
  Đào Ngọc Minh

  Đào Ngọc Minh

  Bác sĩ CKII

  Nội Thần kinh - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
 • Vĩ Việt Dũng

  Vĩ Việt Dũng

  Bác sĩ CKII

  Truyền nhiễm - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
  Nguyễn Thị Liễu

  Nguyễn Thị Liễu

  Bác sĩ

  Y học cổ truyền - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
  Hà Thị Thanh Thơm

  Hà Thị Thanh Thơm

  Bác sĩ CKI

  Sản khoa - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
  Vũ Việt Dũng

  Vũ Việt Dũng

  Bác sĩ CKII

  Da liễu - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
 • Nguyễn Thế Thi

  Nguyễn Thế Thi

  THS.BS

  Ngoại tổng hợp - Bệnh Viện Đa Khoa Nông Nghiệp
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày