Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (8)
 • CAO BÌNH

  CAO BÌNH

  Bác sĩ CKII

  Tim Mạch - Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long
  Lê Kinh Doanh

  Lê Kinh Doanh

  Bác sĩ CKII

  Nội tổng hợp - Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long
  Bùi Thị Thuyết

  Bùi Thị Thuyết

  Bác sĩ CKI

  Cơ Xương Khớp - Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long
  Hoàng Tuấn Minh

  Hoàng Tuấn Minh

  Bác sĩ

  Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long
 • Nghiêm Kim Hà

  Nghiêm Kim Hà

  Bác sĩ

  Xét nghiệm - Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long
  Nguyễn Thị Thoàn

  Nguyễn Thị Thoàn

  Bác sĩ CKI

  Sản phụ khoa - Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long
  Khuất Thị Minh Hoa

  Khuất Thị Minh Hoa

  Bác sĩ CKI

  Nội tổng hợp - Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long
  Nguyễn Thị Gái

  Nguyễn Thị Gái

  Bác sĩ

  Cơ Xương Khớp - Bệnh Viện Đa Khoa Thăng Long
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày