Giới thiệu
Đội ngũ (1)
Trần Thị Hà An

TS.BS Trần Thị Hà An

Phòng khám Hà An

Tâm thần

300.000
Gói khám (0)
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 58 Ngõ 120 - Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Thứ 2: Chiều (16:30 - 19:00)
Thứ 4: Chiều (13:30 - 19:00)
Thứ 6: Chiều (16:30 - 19:00)
Thứ 7: Sáng (08:30 - 11:00)

1410

Lượt xem
Chuyên khoa (1)
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội