Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (1)
  • Trần Thị Hà An

    Trần Thị Hà An

    TS.BS

    Tâm thần - Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
Chuyên khoa (2)
Dịch vụ (0)