Giới thiệu
Đội ngũ (24)
Trần Thị Hà An

TS.BS Trần Thị Hà An

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Nguyễn Văn Dũng

TS.BS Nguyễn Văn Dũng

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Nguyễn Văn Tuấn

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Tuấn

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Dương Minh Tâm

TS.BS Dương Minh Tâm

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Vũ Thy Cầm

TS.BS Vũ Thy Cầm

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Trần Nguyễn Ngọc

TS.BS Trần Nguyễn Ngọc

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Lê Thị Thu Hà

TS.BS Lê Thị Thu Hà

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Nguyễn Thị Phương Loan

Bác Sĩ CKII Nguyễn Thị Phương Loan

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Ngô Văn Tuất

Bác Sĩ CKII Ngô Văn Tuất

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Bùi Văn San

THS.BS Bùi Văn San

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Hồ Thu Yến

Bác Sĩ CKII Hồ Thu Yến

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Nguyễn Thị Minh Hương

Bác Sĩ CKII Nguyễn Thị Minh Hương

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Đoàn Thị Huệ

THS.BS Đoàn Thị Huệ

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Vũ Sơn Tùng

THS.BS Vũ Sơn Tùng

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Phạm Công Huân

THS.BS Phạm Công Huân

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Trần Thị Thu Hà

THS.BS Trần Thị Thu Hà

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Vũ Thị Lan

THS.BS Vũ Thị Lan

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Nguyễn Thị Ái Vân

THS.BS Nguyễn Thị Ái Vân

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Lê Thị Phương Thảo

THS.BS Lê Thị Phương Thảo

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Cao Thị Ánh Tuyết

THS.BS Cao Thị Ánh Tuyết

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Bùi Văn Lợi

THS.BS Bùi Văn Lợi

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Vương Đình Thủy

THS.BS Vương Đình Thủy

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Vũ Văn Hoài

THS.BS Vũ Văn Hoài

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Nguyễn Thành Long

THS.BS Nguyễn Thành Long

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần

150.000
Gói khám (0)
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 1 nhà T6, cổng số 3 Bệnh viện Bạch Mai, đường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Thứ 2 - Thứ 6: Sáng (06:30 - 11:45) - Chiều (13:45 - 16:00)

13625

Lượt xem
Chuyên khoa (2)
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội