Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Nguyễn Doãn Phương

  Nguyễn Doãn Phương

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Trần Thị Hà An

  Trần Thị Hà An

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
Chuyên khoa (2)
Dịch vụ (0)
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày