Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (25)
 • Trần Thị Hà An

  Trần Thị Hà An

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Văn Dũng

  Nguyễn Văn Dũng

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyễn Văn Tuấn

  PGS.TS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Dương Minh Tâm

  Dương Minh Tâm

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Vũ Thy Cầm

  Vũ Thy Cầm

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Trần Nguyễn Ngọc

  Trần Nguyễn Ngọc

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Lê Thị Thu Hà

  Lê Thị Thu Hà

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Thị Phương Loan

  Nguyễn Thị Phương Loan

  Bác sĩ CKII

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Lê Công Thiện

  Lê Công Thiện

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Ngô Văn Tuất

  Ngô Văn Tuất

  Bác sĩ CKII

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Bùi Văn San

  Bùi Văn San

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Hồ Thu Yến

  Hồ Thu Yến

  Bác sĩ CKII

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Thị Minh Hương

  Nguyễn Thị Minh Hương

  Bác sĩ CKII

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Đoàn Thị Huệ

  Đoàn Thị Huệ

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Vũ Sơn Tùng

  Vũ Sơn Tùng

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Phạm Công Huân

  Phạm Công Huân

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Trần Thị Thu Hà

  Trần Thị Thu Hà

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Vũ Thị Lan

  Vũ Thị Lan

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Thị Ái Vân

  Nguyễn Thị Ái Vân

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Lê Thị Phương Thảo

  Lê Thị Phương Thảo

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Cao Thị Ánh Tuyết

  Cao Thị Ánh Tuyết

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Bùi Văn Lợi

  Bùi Văn Lợi

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Vương Đình Thủy

  Vương Đình Thủy

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Vũ Văn Hoài

  Vũ Văn Hoài

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Thành Long

  Nguyễn Thành Long

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
Chuyên khoa (2)
Dịch vụ (0)
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội