Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (44)
 • Nguyễn Doãn Phương

  Nguyễn Doãn Phương

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Trần Thị Hà An

  Trần Thị Hà An

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Văn Dũng

  Nguyễn Văn Dũng

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Văn Tuấn

  Nguyễn Văn Tuấn

  PGS.TS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Kim Việt

  Nguyễn Kim Việt

  PGS.TS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Dương Minh Tâm

  Dương Minh Tâm

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Vũ Thy Cầm

  Vũ Thy Cầm

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Trần Nguyễn Ngọc

  Trần Nguyễn Ngọc

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Lê Thị Thu Hà

  Lê Thị Thu Hà

  TS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Thị Phương Loan

  Nguyễn Thị Phương Loan

  Bác sĩ CKII

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Đặng Thanh Tùng

  Đặng Thanh Tùng

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Lê Công Thiện

  Lê Công Thiện

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Ngô Văn Tuất

  Ngô Văn Tuất

  Bác sĩ CKII

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Bùi Văn San

  Bùi Văn San

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Hồ Thu Yến

  Hồ Thu Yến

  Bác sĩ CKII

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Trang

  Trang

  Điều dưỡng

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Thị Minh Hương

  Nguyễn Thị Minh Hương

  Bác sĩ CKII

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Đoàn Thị Huệ

  Đoàn Thị Huệ

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Thị Phương Mai

  Nguyễn Thị Phương Mai

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Vũ Sơn Tùng

  Vũ Sơn Tùng

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Trần Mạnh Cường

  Trần Mạnh Cường

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Hoàng Yến

  Nguyễn Hoàng Yến

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc

  Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Phạm Công Huân

  Phạm Công Huân

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Trần Thị Thu Hà

  Trần Thị Thu Hà

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Vũ Thị Lan

  Vũ Thị Lan

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Thị Ái Vân

  Nguyễn Thị Ái Vân

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Lê Thị Phương Thảo

  Lê Thị Phương Thảo

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Cao Thị Ánh Tuyết

  Cao Thị Ánh Tuyết

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Phương Linh

  Nguyễn Phương Linh

  Bác sĩ

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Bùi Văn Lợi

  Bùi Văn Lợi

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Vương Đình Thủy

  Vương Đình Thủy

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Trịnh Thị Vân Anh

  Trịnh Thị Vân Anh

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Ngọc Trang

  Nguyễn Ngọc Trang

  Bác sĩ

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Vũ Văn Hoài

  Vũ Văn Hoài

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Đỗ Thùy Dung

  Đỗ Thùy Dung

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Kim Anh

  Nguyễn Kim Anh

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Thành Long

  Nguyễn Thành Long

  THS.BS

  Tâm thần - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Thị Thanh Hà

  Nguyễn Thị Thanh Hà

  THS.BS

  Tâm lý - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Trịnh Thanh Hương

  Trịnh Thanh Hương

  THS.BS

  Tâm lý - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
 • Nguyễn Thị Hường

  Nguyễn Thị Hường

  THS.BS

  Tâm lý - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Nguyễn Thị Kim Thoa

  Nguyễn Thị Kim Thoa

  THS.BS

  Tâm lý - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Bùi Văn Toàn

  Bùi Văn Toàn

  Bác sĩ

  Tâm lý - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
  Đặng Thị Hải Yến

  Đặng Thị Hải Yến

  Bác sĩ

  Tâm lý - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai
Chuyên khoa (2)
Dịch vụ (0)
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội