Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (1)
  • Trịnh Thị Bích Ngọc

    Trịnh Thị Bích Ngọc

    TS.BS

    Mắt - Phòng Khám Mắt Bích Ngọc
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
  • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày