Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám chuyên khoa mắt Bích Ngọc
Nơi công tác
  • Phòng khám chuyên khoa mắt Bích Ngọc
Kinh Nghiệm
Năm 2000 - 2008: Là trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Hà Nội
Năm 2008 - 2015: giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội, phụ trách mảng khám chữa bệnh của viện; là chủ nhiệm chương trình mắt học đường thành phố Hà Nội, thành viên ban chấp hành hội nhãn khoa Hà Nội, thành viên hội nhãn khoa Việt Nam.
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội