Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (10)
 • Bạch Quốc Khánh

  Bạch Quốc Khánh

  TS.BS

  - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
  Nguyễn Hà Thanh

  Nguyễn Hà Thanh

  PGS.TS

  - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
  Phạm Tuấn Dương

  Phạm Tuấn Dương

  Bác sĩ CKII

  - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
  Vũ Đức Bình

  Vũ Đức Bình

  TS.BS

  Bệnh máu tổng hợp - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
 • Võ Thị Thanh Bình

  Võ Thị Thanh Bình

  Bác sĩ CKII

  Ghép tế bào gốc - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
  Nguyễn Thị Thu Hà

  Nguyễn Thị Thu Hà

  TS.BS

  - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
  Phan Quang Hòa

  Phan Quang Hòa

  Bác sĩ CKII

  Bệnh máu lành tính - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
  Mai Lan

  Mai Lan

  Bác sĩ CKII

  Bệnh máu trẻ em - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
 • Nguyễn Thị Mai

  Nguyễn Thị Mai

  TS.BS

  - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
  Lê Quang Tường

  Lê Quang Tường

  Bác sĩ CKII

  Khám bệnh - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày