Hình ảnh U răng

Tóm tắt U răng

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • U răng

U răng là một khối u lành tính liên quan đến sự phát triển răng. Cụ thể, đó là một u mô thừa nha khoa, bao gồm các mô răng phát triển bất thường.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày