U lành tính

Hình ảnh U lành tính

Tóm tắt U lành tính

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • U lành tính

Khối u lành tính là các tăng trưởng không phải ung thư trong cơ thể. Không giống như các khối u ung thư (ác tính), chúng không lây lan (di căn) đến các bộ phận khác của cơ thể.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày